emma-medical.nl gebruikt cookies

Door het plaatsen van cookies kunnen we u als gebruiker een optimale ervaring bieden én leren hoe we onze informatie beter aan kunnen laten sluiten op uw behoeften. Met behulp van deze cookies verzamelen we informatie over het gebruik van onze website. Ook delen we deze informatie met onze partners voor analyse. Meer informatie vindt u in ons privacy statement en cookiebeleid.

Cookies toestaan:
akkoord

VivaNeo Medisch Centrum Kinderwens Leiderdorp kiest voor TIMEFF

Fertiliteitskliniek VivaNeo Medisch Centrum Kinderwens Leiderdorp gaat samenwerken met TIMEFF. Begin 2018 zal het EPD worden opgeleverd waarin medische, logistieke en financiële zorgprocessen zijn geïntegreerd. TIMEFF zal zorgdragen voor een optimalisatieslag van het planningsproces, patiëntregistratie- en het (DBC) declaratieproces. Daarnaast zal TIMEFF verdere gegevensuitwisseling mogelijk maken met het Landelijk Specialistisch Fertiliteit Dossier (LSFD).

VivaNeo Medisch Centrum Kinderwens Leiderdorp kiest voor TIMEFF

Medisch Centrum Kinderwens wilde haar bedrijfsvoering verbeteren en daarbij met name de werkwijze op het gebied van registreren, plannen en declareren vereenvoudigen. Daarnaast wilde de kliniek werken volgens haar eigen proces en niet volgens een standaardproces dat opgelegd werd door een EPD-leverancier. Tenslotte wilde zij een uitgebreidere koppeling met het LSFD, de standaard applicatie voor medische verslaglegging bij fertiliteitsbehandelingen. De kliniek klopte hiervoor aan bij TIMEFF.

Alle informatie in één scherm
Met behulp van het 1-scherm-principe verbetert TIMEFF de gebruikerservaring en minimaliseert het de administratieve lasten waardoor de medewerkers meer tijd over hebben voor hun primaire (zorg-) taak. Het geïntegreerde systeem zorgt ervoor dat Medisch Centrum Kinderwens de beschikking krijgt over real-time managementinformatie en stelt de kliniek in staat om te factureren zonder hulp van derden. Door de ingebouwde planningslogica van het systeem wordt de beschikbare productiecapaciteit optimaal benut en zorgt ervoor dat processen efficiënt verlopen.

“Als zelfstandig gespecialiseerd centrum zijn wij volledig ingericht op het vervullen van kinderwensen. Wij bieden cliënten een prettige omgeving en begeleiden hun kinderwens persoonlijk, vernieuwend en verantwoord voor een maximaal resultaat. Betrokkenheid, veiligheid en klantgerichtheid staan hierbij centraal. Deze dienstverlening kunnen wij alleen maar bieden als wij volgens onze eigen processen kunnen werken. ” zegt Dr. Arne van Heusden, gynaecoloog en directeur bij Medisch Centrum Kinderwens Leiderdorp. “Het huidige EPD stelt ons onvoldoende in staat om de werkprocessen te optimaliseren. Met TIMEFF hebben we alle vertrouwen erin dat we dit wel kunnen verwezenlijken en bovendien onze afhankelijkheid van externe adviseurs kunnen verminderen.”

“Klinieken helpen met het optimaliseren van hun processen, zodat hun behandelaars zoveel mogelijk tijd aan hun patiënten kunnen besteden. Daar zijn we goed in.” vertelt Liam Verheul, commercieel directeur van TIMEFF. “Ons EPD is ontwikkeld met die gedachtegang en dat zie je terug in onder andere de slimme planningslogica en de gebruiksvriendelijke interface. We zijn blij dat Medisch Centrum Kinderwens en steeds meer zorginstellingen in de gaten krijgen dat er een slimmer alternatief beschikbaar is voor het ‘traditionele’ EPD.”

Over VivaNeo Medisch Centrum Kinderwens Leiderdorp
Medisch Centrum Kinderwens Leiderdorp is onderdeel van de VivaNeo-groep, een Europees netwerk van fertiliteitsklinieken. De groep is ontstaan uit de visie over het opzetten van een netwerk van samenwerkende fertiliteitsklinieken, die door het uitwisselen van klinische en wetenschappelijke kennis een uitstekende kwaliteit behalen bij de behandeling van kinderwensen. De VivaNeo-groep heeft meerdere vestigingen in Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en in Nederland. Meer info is te vinden op www.vivaneo-ivf.com/nl.

Deze klinieken en zorginstellingen maken nu al gebruik van Emma: