Je wilt patiënten zo snel mogelijk helpen en de best mogelijke zorg bieden. Het efficiënte planningssysteem van Emma zorgt voor korte wachtlijsten en snelle doorloop van het spreekuur. Patiënten hoeven slechts eenmaal hun verhaal te vertellen en alle relevante informatie is direct en real-time beschikbaar voor de zorgverleners in jouw kliniek. Uiteraard houdt Emma ook rekening met de medicatie en allergieën van de patiënt.

Korte wachttijden leiden tot hogere patiënttevredenheid

Je wilt zo snel als mogelijk de best mogelijke zorg verlenen aan jouw patiënten. Het efficiënte planningssysteem van Emma zorgt voor korte wachtlijsten en snelle doorloop van het spreekuur.

Consistente dossiervoering geeft de patiënt vertrouwen

Emma zorgt voor een consistente dossiervoering omdat gegevens slechts eenmaal geregistreerd worden. De informatie hoeft dus niet op meerdere plaatsen ingevoerd te worden, wat de administratieve lasten voor behandelaars vermindert. Je patiënt hoeft slechts eenmaal zijn verhaal te vertellen en de informatie is direct en real-time beschikbaar voor de zorgverleners in jouw kliniek. Zo heb je altijd de juiste informatie bij de hand voor de beste diagnose en behandeling. Dit geeft de patiënt vertrouwen.

Veilig medicatie voorschrijven door ingebouwd EVS

Emma kan met haar ingebouwde elektronisch voorschrijfsysteem direct communiceren met apothekers. De koppeling met het LSP zorgt ervoor dat je inzicht hebt in de medicatiehistorie van de patiënt en deze informatie kunt delen met andere zorgverleners. Uiteraard houdt Emma rekening met contra-indicaties en allergieën van de patiënt.