Met Emma werk je op de manier die voor jouw kliniek het beste is. Alleen zo kun je de hoogste kwaliteit van zorg bieden, terwijl processen zo efficiënt mogelijk verlopen. Alle informatie is overzichtelijk op één scherm, real-time beschikbaar voor alle geautoriseerde medewerkers. Het doordachte interface design zorgt voor minimaal klikken en scrollen.
Mìnder frustratie, méér tijd en aandacht voor de patiënt dus!

Werken volgens je eigen proces

Emma helpt je met de medische en financiële besturing van je kliniek en laat je daarbij werken volgens jullie eigen zorg- en ondersteunende processen. Hiermee kun je hogere kwaliteit bieden dan als je werkt volgens een generiek proces. Slimme algoritmes verzekeren bovendien dat deze processen zo efficiënt mogelijk verlopen.

Alle informatie op één scherm geeft gebruiksgemak

Emma werkt volgens het “één scherm”-principe. Dit betekent dat balie, behandelaars en administratie de hele dag vanuit één scherm hun werk kunnen doen. Emma zorgt ervoor dat alle informatie die nodig is om je werk te doen, altijd en real-time beschikbaar is. Ook koppelt Emma met IP camera’s aan om bij de balie een foto van een patiënt te maken. Deze zaken komen de gebruiksvriendelijkheid ten goede. Doordat jij en je medewerkers met minder (muis-) handelingen hun taken kunnen uitvoeren, verminderen RSI gerelateerde klachten en vermeerdert het werkplezier.

De patiënt historie compleet

Patiëntgegevens en financiële data uit je oude EPD worden geconverteerd en ingelezen in Emma. Hierdoor beschik je vanaf de start met Emma al direct over de complete historie van de patiënt.

Toekomstbestendig door schaalbaarheid

Emma groeit mee met jouw kliniek, zowel in schaal als in medische specialismen. De directe toegang tot de juiste informatie en registratie aan de bron leiden tot vermindering van de administratieve lasten en het aantal fouten bij het declareren.

Communiceert met de buitenwereld

Omdat jouw kliniek niet in isolatie werkt, praat Emma ook met de buitenwereld. Denk hierbij aan Zorgdomein, Zorgmail, Zorgring en het LSP, maar ook aan koppelingen met boekhouding- en salarisverwerking software. Emma heeft ook modules voor PROMs, PREMs en patiëntenvoorlichting.