De patiënt staat centraal

Je wilt patiënten zo snel mogelijk helpen en de best mogelijke zorg bieden. Het efficiënte planningssysteem van Emma zorgt voor korte wachtlijsten en snelle doorloop van het spreekuur. Patiënten hoeven slechts eenmaal hun verhaal te vertellen en alle relevante informatie is direct en real-time beschikbaar voor de zorgverleners in jouw kliniek. Uiteraard houdt Emma ook rekening met de medicatie en allergieën van de patiënt.

lees verder
lees verder

De hoogste kwaliteit van zorg

Met Emma werk je op de manier die voor jouw kliniek het beste is. Alleen zo kun je de hoogste kwaliteit van zorg bieden, terwijl processen zo efficiënt mogelijk verlopen. Alle informatie is overzichtelijk op één scherm, real-time beschikbaar voor alle geautoriseerde medewerkers.

Het doordachte interface design zorgt voor minimaal klikken en scrollen. Mìnder frustratie, méér tijd en aandacht voor de patiënt dus!

lees verder
lees verder

Grip op processen en geld

Wij geloven dat je pas goede zorg kunt bieden wanneer je kliniek goed georganiseerd is. Emma helpt je met een optimale planning, inzicht in je bezetting en geeft zonder externe hulp grip op financiën.

lees verder
lees verder

Integer, discreet en betrouwbaar

TIMEFF is NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd en voldoet daarmee aan de hoogste standaarden van informatiebeveiliging in de zorg. Privacygevoelige patiëntgegevens worden veilig opgeslagen en met onze unieke rechtenstructuur is het mogelijk om per medewerker specifieke rechten toe te kennen.

lees verder
lees verder

Informatie is transparant en inzichtelijk

Emma maakt informatie transparant en inzichtelijk voor controlerende instanties. Medische en financiële processen stem je gemakkelijk op elkaar af.

lees verder
lees verder

Pragmatische Implementatie

Opdat Emma jouw kliniek optimaal zal gaan ondersteunen, zorgen we ook voor een optimaal implementatieproces. Afgestemd op de specifieke behoefte van jouw kliniek. Over de kosten zijn we ook helder: geen verrassingen achteraf!

lees verder
lees verder

Emma: De nieuwe definitie van het EPD